Doelstelling

Het museum toont de natuur- en cultuurgeschiedenis van vlak voor de Sint-Elizabethsvloed tot heden. Behalve de landschappelijke ontstaansgeschiedenis van het tegenwoordige Eiland van Dordrecht, met streekeigen beroepen als visser, eendenkooiker, biezenplanter, rietsnijder, griendwerker en landbouwer, komen vooral de bijzondere, maar ook de meer algemene, natuurwaarden van dit waterrijke getijdengebied ruimschoots aan bod. In het museum zijn bovendien het Natuur Informatie Centrum en het poldercentrum van de Natuur- en Vogelwacht gevestigd