Antiquariaat
 
   
Wij zijn ook regelmatig te vinden op boekenmarkten.        Bijgewerkt op 11/10/2013

In het Natuur Informatie Centrum zijn natuurgidsen en boeken te koop en het antiquariaat verkoopt specifiek Biesbosch-literatuur. Aangeboden titels (zolang de voorraad strekt) zijn onder andere:

   


50 jaar Polder de Biesbosch 50 jaar polder de Biesbosch
Een beeld van heden en verleden van de polder de Dordtse Biesbosch
St De Biesbosch 1976
Tijdelijk niet beschikbaar


Aan de monding van de Maas en Schelde
 
A. van Haperen e.a.
€ 18,13 - Beschikbaar


Aan de rand van de ramp
 
F. Baarda e.a.
€ 24,95 - Beschikbaar


Aardappels met lawaaisaus
met tekeningen van Henk Kneepkens
 
Miek Dorrestein
Ploegsma
 
€ 8,95 - Tijdelijk niet beschikbaar


Achter de schermen
Een boek over eendenkooien
G.D. van der Heide en T. Lebret
Kinheim-uitgeverij Heiloo (1944)
€ 27,50 - Beschikbaar


Avifauna van de Biesbosch deel I
Een beschrijving van de veranderingen en de dynamiek van een unieke vogelgemeenschap
Vogelwerkgroep Biesbosch
Staatsbosbeheer rapp. 20-03-1987
 
€ 27,50 - Tijdelijk niet beschikbaar


 
Avifauna van de Biesbosch deel II
Een beschrijving van de veranderingen en de dynamiek van een unieke vogelgemeenschap
Vogelwerkgroep Biesbosch
Staatsbosbeheer rapp. 20-03-1987
€ 27,50 - Tijdelijk niet beschikbaar


Beken in Brabant
hoe houden wij dit in bezit
J. van der Straaten e.a.
Brabantse Mileufederatie
€ 14,95 - Beschikbaar


Bevers in de Biesbosch
 
90.05.0354.5
C. Bervoets
De Ruiter/Educatieve Partners, 1995
Tijdelijk niet beschikbaar


Bevers in de Biesbosch
 
90.6084.815.2
K. Duinker
€ 11,35 - Beschikbaar


Biesbosch
actuele onderwerpen 
 
W.W. Reys
Stichting IVIO
 
Tijdelijk niet beschikbaar


Biesbosch-crossings 1944-1945
 
90-297-1162-0
P. v.d. Hoek
€ 24,95 - Beschikbaar


Biesboschpanorama-kaart
 
F.W. Michels
€ 19,95 - Beschikbaar


 
Biesbosch Panorama
 
90-75703-02-3
Hans Werther
Verse Hoeven uitgeverij
€ 17,50 - Beschikbaar


Biesbosch Veldgids
 
90-808201-1-3
J.P.Chr. de Jongh, P.H.Sommer
Stichting Nereus 2004
 
€ 12,50 - Beschikbaar


Biesbosch-vogels
 
90-215-0848-6
T. Lebret
Kosmos Amsterdam 1979
€ 20,35 - Beschikbaar


Bitterzoet
Herinneringen aan de oude Biesbosch
90-76496-12-9
P. Verhagen
Uitgeverij De Stroombaan
 
€ 17,95 - Beschikbaar


Boerderijen in Zuid-Holland
met aquarellen van J. verheul dzn
ISBN 90 6255 368 0
Diverse auteurs
 
 
€ 75,00 - Beschikbaar


Broedvogels van de Biesbosch
Ontwikkelingen van de broedvogelbevolking
ISSN 0926-4558
Roel Meijer
Staatsbosbeheer 1995
 
€ 18,15 - Beschikbaar


Commandogroep Biesbosch
 
 
B. van Driel
N.V. Boekdrukkerij Helmond
 
€ 12,50 - Beschikbaar


Consequenties van verontreiniging van de (water)bodem 
voor natuurwaarden in de Biesbosch met naaste omgeving
RIN rapport 89/17
E.C Gleichman -Verheijen
Rijksinstituut voor Natuurbeheer 1989
 
Tijdelijk niet beschikbaar


De avifauna van het Dordtsche Eiland (kopie)
met naaste omgeving
 
C.J. Eijkman
Nederlandsche vogelkundigen 1932
 
€ 2,25 - Beschikbaar


 
De avifauna van het Eiland van Dordrecht
 
90-73776-15-5
Hans Gebuis e.a.
St. Natuur- & Vogelwacht Dordrecht (1992)
 
€ 13,60 - Beschikbaar


De Biesbosch
dood tij, levend water
 
Hans Lutz
Knoop & Niemeijer
 
€ 15,85 - Beschikbaar


De Biesbosch een halve eeuw gevolgd
van Hennip tot netelbos en verder
90-6825-233-X
I.S. Zonneveld
Uitgeverij Uniepers Abcoude 1999
 
€ 22,65 - Beschikbaar


De Biesbosch 
Het mooiste moet nog komen
Beheersverslag
Lucienne van Ek
Staatsbosbeheer 1993
 
Tijdelijk niet beschikbaar


De Biesbosch in beeld
 
90-73187-01-x
Hans Werther
Picture Publishers (1989)
 
€ 14,95 - Beschikbaar


De Biesbosch in de twintigste eeuw
een eeuw van grote veranderingen
90-75703-47-3
Rob Haan, Reinier Jaquet, Ronald van Jeveren
Verse Hoeven uitgeverij
 
€ 19,50 - Beschikbaar


De Biesbosch
het karakter na de grote 'verandering'
90-215-0921-0
Hans de Boois e.a.
Uitgeverij Kosmos bv. Amsterdam 1980
 
€ 20,35 - Beschikbaar


De Biesbosch
kerend tij
Kees Rijkhoek
fa Corex Dordrecht
€ 15,85 - Beschikbaar


De Biesbosch
niet langer een bos van biezen
Kees Rijkhoek
Drukkerij Henskens NV
€ 15,85 - Beschikbaar


De Biesbosch
land van het levende water
 
C. Heyligers e.a.
W.J. Thieme & Cie NV - Zutphen 1961
 
€ 24,95 - Beschikbaar


 
De Biesbosch na de Don-Boscovloed
 
90-5994-012-1
Wim van Wijk, Jacques van der Neut
Uitgeverij Aprilis
 
€ 29,50 - Tijdelijk niet beschikbaar


De Dordtse Biesbosch ten zuiden van de Zeedijk
 
 
Rob Haan
Strix uitgeverij van de Natuur- en Vogelwacht
 
€ 9,95 - Beschikbaar

De Biesbosch.....vaarwel? deel A
onderzoek naar mogelijkheden van recreatie en waterwinning in een kwetsbaar natuurgebied
 
Esjmund Hinborch e.a.
7703 Technische Hogeschool Delft 1976
 
Tijdelijk niet beschikbaar


De Biesbosch.....vaarwel? deel B
onderzoek naar mogelijkheden van recreatie en waterwinning in een kwetsbaar natuurgebied
 
Esjmund Hinborch e.a.
7703 Technische Hogeschool Delft 1976
 
Tijdelijk niet beschikbaar


De Biesbosch
ten tijde van het getij
90-5703-171
Jan Hoek
Uitgeverij Verse Hoeven
€ 12,90 - Beschikbaar


De "Biesbosch" waar land en water leven + CD
 
 
J. Witlox
 
 
€ 19,95 - Beschikbaar


De Biesbosch, gisteren vandaag en morgen
 
Paul Schipper
Vθrse Hoeven uitgeverij
€ 12,50 - Beschikbaar


De Biesbosch
Beschrijving gedenkkaart
F.W. Michels
N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch
€ 7,95 - Tijdelijk niet beschikbaar


De Biesbosch op de kentering van het getij
 
 
J. Witlox en H. Oome (2006)
 
 
€27,50 - Beschikbaar


De Brabantse Biesbosch bodem en vegetatie
Bodemkundige studies 3 delen
 
I.S. Zonneveld
 
 
€ 55,00 - Beschikbaar


De Brabantse Biesbosch en de afsluitingsplannen
 
 
F. Landmeter
 
 
€ 6,95 - Beschikbaar


De Brabantse Biesbosch en zijn bewoners
Dissertatie A 735a
 
H.A. Schφnhage
 
 
€ 45,00 - Beschikbaar


De Dijken
Een nationale uitgave
 
M.  Denderemonde e.a.
Uitgeverij De Bezige Bij Amsterdam 1954
 
€ 12,50 - Beschikbaar


De glorie van ons polderland
 
 
G. Barendrecht, G. Kruseman Jr.
Uitgeverij Boot - 's-Gravenhage 1938
 
€ 13,60 - Beschikbaar


De Grote waard
 
90.6450.506.3
W. v.d. Ham
 
 
€ 24,50 - Tijdelijk niet beschikbaar


 
De historie van kasteel Crabbehoff
Herdruk; Deze uitgave dateert oorspronkelijk uit 1976
Chris Walson
€ 3,95 - Beschikbaar


De inpoldering van den Zuid-Hollandschen Biesbosch (1927)
 
 
Joh. Vis
 
 
€ 2,25 - Beschikbaar


De inpoldering van den Zuid-Hollandschen Biesbosch (1928)
 
 
Joh. Vis
 
 
€ 5,95 -  Beschikbaar


De kleuren van Zuid-west Nederland
visie op milieu en ruimte
J.W.Tesch e.a.
Contact-Commissie voor natuur- Landschapsbescherming 1972
€ 18,15 - Beschikbaar


De laatste Wildernis van Nederland
De verstilde schoonheid van de Biesbosch
90-76496-14-5
Diederik van Goethem
Uitgeverij De Stroombaan
 
€ 22,50 - Beschikbaar


De macht van het water
 
90.75703.08.2
Dr. Cees de Gast
 
 
€ 24,90 - Beschikbaar


De onherbergzame Biesbosch
over griendketen, woonarken en kooihuizen
90-75703-86-4
R. Haan e.a.
Uitgeverij Verse Hoeven
€ 14,50 - Beschikbaar


De polder Jannezand
 
 
F.E. van hekelen e.a.
 
 
€ 30,00 - Beschikbaar


De Ramp
Nationale uitgave
 
Anonymus
 
 
€ 11,35 - Beschikbaar


De Ruige Biesbosch
 
 
C. Baardman
J.N. Voorhoeve Den Haag 1969
 
€ 24,95 - Beschikbaar


De Sint Elisabethsvloed
Hoe het water geschiedenis schreef
ISBN 90-76496-28-5
Wim Roodnat
De Stroombaan
 
€ 2,95 - Beschikbaar


De Sint Elizabethsvloed na vijf eeuwen herdacht
(18 november 1421)
 
J.L. van Dalen
Dordr. drukkerij en uitgevers maatschappij 1922
 
Tijdelijk niet beschikbaar


 
De veranderende Biesbosch
Overdruk uit Weg en waterbouw van augustus 1970
 
 
N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch
 
Tijdelijk niet beschikbaar


De Vischplaat, eiland in de Biesbosch 
het leven en werken van drie kooikerfamilies (familiealbum)
 
Ad van Lent
Made, 1994
 
Tijdelijk niet beschikbaar


De Vos van de Biesbosch (I)
Een verzetsgroep in actie
Nugi 223/G019404
Ad van Gils
Uitgeverij Kluitman Alkmaar
 
€ 8,95 - Beschikbaar


De Vos van de Biesbosch
Jacht op een verrader
Nugi 223/G119203
Ad van Gils
Uitgeverij Kluitman Alkmaar
 
€ 8,95 - Beschikbaar


De Vos van de Biesbosch
Terug in bezet gebied
Nugi 223
Ad van Gils
Uitgeverij Kluitman Alkmaar
 
Tijdelijk niet beschikbaar


De waterkant van Nederland
 
 
M. Ruytenschildt
N.V. Uitgeverij W. van Hoeve 1960
 
€ 11,35 - Beschikbaar


De waterkeeringen, waterschappen etc. 
Eiland van Dordrecht
 
L.F. Texeira de Mattos
 
 
Tijdelijk niet beschikbaar


De Watervloed
 
 
L. Penning
 
 
€ 13,60 - Beschikbaar


De Werkendammer rijswerkers
Een sociaal-pedagogische bijdrage tot de kiennis van een unieke beroepsgroep
 
S.M. Oosterhoff
 
 
Tijdelijk niet beschikbaar


De zalmvisserij op het Bergsche Veld en de Nieuwe Merwede
 
978-90-78869-63-4
Rob Haan
Strix, uitgeverij van de Natuur- en Vogelwacht
€ 11,95 - Beschikbaar


De zoogdieren van het Eiland van Dordrecht
 
73776-75-9
Alexandra Haan
Strix, uitgeverij van de Natuur- en Vogelwacht
 
€ 14,95 - Beschikbaar


Die oude Biesbosch
mensen in een bijzonder landschap
90-801993-2-x 
P. Verhagen en J.M van der Esch
Uitgeverij De Stroombaan (1995)
 
€ 13,60 - Beschikbaar


Dit land rond Rotterdam
 
90-205-1531-4 
Martin de Gruyl
U.M. Westfriesland
 
€ 11,35 - Beschikbaar


 
Dordrecht, stad in de ruimte
 
 
C. Baardman e.a.
 
 
€ 22,50 - Beschikbaar


Dordrecht van stad tot eiland
 
 
W. van Wijk
 
 
€ 19,95  - Beschikbaar


Dordrecht een stad op een  eiland
 
H. Kerstiens
Drechtwerk, 1990
€ 9,95 - Beschikbaar


Dordt in de kaart gekeken
 
 
W. van Wijk
 
 
Tijdelijk niet beschikbaar


Draaiende wieken, stappende paarden
 (Molens op het Eiland van Dordrecht)
978-90-812135-4-7
C.J.P. Grol, ec.drs. J. Zondervan-van Heck
Historische Vereniging Oud-Dordrecht
 
€ 16,50 -  Beschikbaar


Drimmelen aan de Biesbosch
van verleden tot heden
978 9075703 238 NUR 520
Kees Brouwers
Verse Hoeven uitgeverij
€ 12,50 -  Beschikbaar


Dwars door Nederland
 
90-6426-024-9 
J. van Remoortere
Baart 1982
 
€ 14,50 -  Beschikbaar


Een ambacht met riet
 
 
Frederik Weijs
 
 
€ 13,60 - Beschikbaar


Een Bever in de Biesbosch
illustratie Kees van Scherpenzeel
Nugi 220/G049704
Ad van Gils
Kluitman
 
€ 5,65 - Beschikbaar


Een Bos Biesbosch
een selectie van denken en werken aan de Biesbosch....
 
Ron Don e.a.
Ver. Behoud Biesbosch i.s.m Natuur- en Recreatieschap 1985
 
€ 16,50 - Beschikbaar


Eendenkooien op het Eiland van Dordrecht
 
90-73776-59-7 
Rob Haan
Strix, uitgeverij van de Natuur- en Vogelwacht 1999
€ 14,75 - Beschikbaar


Een lied van de Biesbosch
 
 
C. Baardman
 
 
€ 11,35 - Beschikbaar


Een rivier....?
'De rivier', verbeterde de Rat
97890 75703 80 1 NUR 850
Jan Klijn
Verse Hoeven uitgeverij
€ 18,50 - Beschikbaar


En het werd stil
 
9789023992455
Cees Pols
 
 
€ 17,90 - Beschikbaar


En wijd was de polder
 
90-9002979-6
Rien Allewijn
Edel boeken Oud Beijerland
 
Tijdelijk niet beschikbaar


Een zee van water
 
 
R. Allewijn
 
 
€ 20,35 - Beschikbaar


Geschiedenis van de waterlopen en de binnenscheepvaart van de Boven-Merwede. Gorinchem-Woudrichem-Werkendam
 
 
Drs. J. de Hoog
Canaletto, Alphen aan de Rijn. 1987
 
Tijdelijk niet beschikbaar


Gouden Biesbosch
 
 
K.H. Ouwerkerk
 
 
€ 35,00 - Beschikbaar


 
Grendel van Holland
hoe Nederland door de gevolgen van een rampspoed......
90-73776-59-7 
H.J.Stuvel
Co-op Nederland Rotterdam 1961
 
€ 12,50 - Beschikbaar


Grienduilen en baggerboeren
 
 
B. Lissenburg
 
 
€ 5,95 - Beschikbaar


Hardinxveld en de Riviervisserij
 
90-70960-23-0
J. de Jong e.a.
Historische vereniging Hardinxveld Giessendam 1988
 
€ 27,95 -  Beschikbaar


Hardinxveld-Giessendam
mijn dorp van toen
97890 75703 320 NUR 520
Sander van Beusekom
Verse Hoeven Uitgeverij
€ 16,50 - Beschikbaar


Hardinxveld en Giessendam
van vissers- en hoepmakersdorpen naar industriegemeente
90-70960-01-X
P. den Breejen
Historische vereniging Hardinxveld Giessendam 1984
 
€ 30,00 -  Beschikbaar


Heden en verleden van  zalm en zegen in de Biesbosch
 
90-288-5133
Wim van Wijk
Europese Bibliotheek
€ 15,90 -  Beschikbaar


Heksenjacht op Biesboschvaarders
 
 
C. Paans
Federatie van waterportverenigingen 'De Biesbosch", Werkendam 1981
 
Tijdelijk niet beschikbaar


Helden uit de Biesbos in de Franse tijd
 
ISBN 90 6335 009 0
A. de Jager
Uitgeverij De Bron Amsterdam
 
€ 7,95 -  Beschikbaar


Het Biesboschboek
 
 
Wim van Wijk
Waanders Uitgevers, Zwolle
 
€ 14,95 - Beschikbaar


Het Deltaplan
de geboorte
 
H.J. Stuvel
Scheltema & Holkema N.V. 1956
 
€ 12,50 - Beschikbaar


Het Eiland van Dordrecht
Een verkenning van een boeiende streek
 
Dr. H.A. Visscher
Nationaal Landschapskundig Museum, Dordrecht. 1986
 
Tijdelijk niet beschikbaar


Het geheim van de Biesbosch in de 2e Wereldoorlog
van onderduiker tot partizaan
90-803867-2-3
Bas Zijlmans
Elba Geertruidenberg 2002
 
Tijdelijk niet beschikbaar


Het wijt vermaarde veer van Oudenbosch op Dordt
 
 
Br. Christoforis v. L.
 
 
€ 4,95 - Beschikbaar


Historische atlas van de Biesbosch
 
978 90 400 0764 4
Wim van Wijk
WBOOKS
 
€ 29,95 - Beschikbaar


Hollands Rijshout
 
90-803867-2-3
L.G. van Breen
Oosterbaan & Le Cointre 1920
 
€ 45,00 - Beschikbaar


IJsvogels in de Biesbosch Ijsvogels in de Biesbosch
 
90-73187-08-7
Kees Bolkenbaas
Picture Publishers (1991)
€ 17,95 - Beschikbaar


Ik hoor hier
portret van de Biesbosch en zijn bewoners
90-6084-801-2
Wim van Wijk
La Riviθre & Voorhoeve 1989
 
€ 15,85 - Beschikbaar


In de ban van de Biesbosch
Nationaal Park
90-80235-2-2
 
Overlegorgaan Nationaal Park de Biesbosch
€ 5,65 - Beschikbaar


 
In het land van de Bergse Maas
 
90-6255-126-2
 
Uitgeverij terra Zutphen
 
€ 13,60 - Beschikbaar


Kopperprent 1990, 24 historische kaarten met beschrijving
 
 
Tijdelijk niet beschikbaar


Land van Heusden en Altena
 
Ir. G. Lindeijer e.a.
Uitgave van de Juniorkamer Land van Heusden en Altena
Tijdelijk niet beschikbaar


Land van Nameloozen
Griendwerkers levensgang in Den Biesbosch
 
G. van der Heide
Nijgh & van Ditmar N.V. (1946)
 
€ 21,00 - Beschikbaar


Landschappen in Zuid-Holland
 
90-399-01872
Hans Oerlemans
SDU Uitgeverij Plantijnstraat 1992
 
Tijdelijk niet beschikbaar


Langs Merwede en Giessen
 
 
C. Baardman e.a.
J.N. Voorhoeve - Den Haag
 
Tijdelijk niet beschikbaar


Leef- en werkomstandigheden in de Biesbosch rond 1900
 
 
Samenstelling H. Den Tuinder
Uitgever Natuur- en Vogelwacht Dordrecht
 
Tijdelijk niet beschikbaar


Leven en overleven in de Biesbosch
 Bewoners en betrokkenen vertellen hun verhaal
 
Geke van de Merwe - Wouters
Verse Hoeven uitgeverij
 
 € 19,90 - Beschikbaar
Luchtgevechten boven West-Brabant en de Biesbosch
 
 
Jan Jolie
 
 
Tijdelijk niet beschikbaar


Luctor et Emergo
Rampen, dijkdoorbraken en overstromingen
 
Thomas Westerhout
 
 
  € 9,95 - Beschikbaar


Maartje in de Biesbos (stripboek)
 
 
Rudy Jansen
Oberon B.V. Haarlem
 
€ 15,00 - Beschikbaar


Made en Drimmelen
Wonen aan de Biesbosch
G. Steinmetz
Gemeente Made en Drimmelen
Tijdelijk niet beschikbaar


Mannen van Sliedrecht
 
 
K. Norel
G.F. Callenbach N.V. uitgever Nijkerk
 
€ 11,35 - Beschikbaar


Memorandum
Betreffende de plannen tot inpoldering van de Brabantse Biesbosch
 
Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming. Amsterdam 1950
Tijdelijk niet beschikbaar


Moddergeuzen
 
 
C. Baardman
 
 
€ 11,35 -  Beschikbaar


Modder is gevaarlijk
 
 
C. Baardman
 
 
€ 11,35 - Beschikbaar


Natuurlijk Dordt
 
Jacques van der Neut
Jacques van der Neut 1991
€ 5,65 -  Beschikbaar


Nationaal park "De Biesbosch"
leefruimte van mens en natuur
 
Wil Thijsen
Grontmij n.v. de Bilt 1968
 
€ 19,95 - Beschikbaar


 
Nederland als polderland
Beschrijving van den eigenaardigen toestand der belangrijkste helft van ons land
 
A.A. Beekman
Zutphen - W.J. Thieme & Cie
 
€ 32,00 - Beschikbaar


Nijet dan water en de wolcken
De onderzoekscommissie naar de aanwassen in de verdronken Waard (1521-1523)
978-90-70641-89-4
Valentine Wikaart e.a.
Uitgave Zuidelijk Historisch Contact (ZHC)
 
€ 39,50 - Beschikbaar


Onrust in de Biesbosch
 
 
C. Baardman
 
 
€ 11,35 - Beschikbaar


Op de grens van zout en zoet
portret van een veranderend delta-landschap
90-216-0444-2
Jan van de Kam, Wim Wolff
Uitgeverij Ploegsma Amsterdam (1974 2e druk)
 
€ 11,35 - Beschikbaar


Over de Kop
978 90 817 8358 3
Wim van Wijk
Boekhandel Vos en Van der Leer
€ 17,95 - Beschikbaar


Over Steur en Kaviaar
 
 
M. de Gruijl
St. Biesboschmuseum 
 
€ 2,00 - Beschikbaar


Rivierenland
 
 
J. v.d. Kam
 
 
€ 11,35 - Beschikbaar


Schilders van de Biesbosch
 
 
W. van Wijk
 
 
€ 18,95 - Beschikbaar


Smokkelpiraten in de Biesbosch
 
 
A. de Jager
Kool B.V. Veenendaal
 
€ 6,95 - Beschikbaar


Smokkelpiraten in de Biesbosch
 
 
A. de Jager
Kool B.V. Veenendaal
 
€ 6,95 - Beschikbaar


Sint-Elizabeth
 
 
T. de Vries
Uitgevereij Adverbum
 
€ 13,60 - Beschikbaar


Sliedrecht, dorp van wereldvermaardheid
 
 
Ir. W. Bos Jzn
Europese Bibliotheek Zaltbommel
 
Tijdelijk niet beschikbaar


Sporen in het land
De Nederlandse delta in de prehistorie
 
L.P. Louwe Kooijmans
Ar Nederhof, Amsterdam
 
€ 14,95 - Beschikbaar


Studiλn over Waterschapsgeschiedenis III
De Grote of ZuidHollandse waard
 
Mr. S. J. Fockema Andreae
Leiden E.J.Brill 1950
 
Tijdelijk niet beschikbaar


Tractaet van Dyckagie
De Grote of ZuidHollandse waard
 
Andries Vierlingh
Martinus Nijhoff 1920
 
€ 35,00 - Beschikbaar


Tussen bies en wilg
Over kooikers, ottenjagers en biezensnijders in de Oude Biesbosch
90.76496.18.8
J.M. v.d. Esch e.a.
 
 
€ 19,50 - Beschikbaar


Tussen Merwede en Amer
een beschrijving van de Biesbosch
 
Dr. H. A. Schφnhage en C.J. Verhey
Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond ANWB 1949
 
€ 7,95 - Beschikbaar


Ver van de bewoonde wereld
De geschiedenis van het Biesboschmuseum in Werkendam
A. Mol
€ 11,35 - Beschikbaar


 
Veranderingen in het milieu en de vegetatie
In de Biesbosch door de afsluiting van het Haringvliet deel A
 
H. de Boois
Proefschrift
 
Tijdelijk niet beschikbaar


Veranderingen in het milieu en de vegetatie
In de Biesbosch door de afsluiting van het Haringvliet deel B
 
H. de Boois
Proefschrift
 
Tijdelijk niet beschikbaar


Verdronken dorpen boven water
Sint Elisabethsvloed 1421: geschiedenis en archeologie
978-90-812135-1-6 / NUR 693
Redactie Herman A. van Duinen, Cees Esseboom
Historische Vereniging Oud-Dordrecht
 
Tijdelijk niet beschikbaar


Verdronken land, herwonnen land
historische geografie van het Eiland van Dordrecht
90-6469-675-6
G. Renting
Canaletto
 
€29,95  - Beschikbaar


Verhandeling over de inbraak en overstrooming (kopie)
van den Grooten Zuid-Hollandschen Waard
 
Jan Smits 
Blusse en van Braam 1822
 
€ 13,60 - Beschikbaar


Verzet in West-Brabant deel I
 
J. Buitkamp
Generaal Maczek museum
€ 16,50 - Beschikbaar


Verzet in West-Brabant deel II
De Biesbosch en het land van Heusden en Altena
J. Buitkamp
Generaal Maczek museum
€ 19,95 - Beschikbaar


Verzet in West-Brabant deel IV
 
J. Buitkamp
Generaal Maczek museum
€ 16,50  - Beschikbaar


Vissers van de wal
Gesprekken met beroepsvissers
 
€ 22,50  - Beschikbaar


Waarden van Zuid-Holland
 
 
Stichting Z.H.L.
€ 11,35 - Beschikbaar


Wandel- en fietsroute door Polder de Biesbosch
met een topografische kaart en een korte beschrijving van de vele landschappelijke........
ISBN 90-77555-56-0
Rob Haan
Strix
 
€ 1,95 -  Beschikbaar


Wat de griend verborg
 
 
C. Baardman
 
 
€ 11,35 - Beschikbaar


Weg is weg
 
90-6007-797-0
Alexander Pola
Wyt uitgevers 
 
Tijdelijk niet beschikbaar


Werkendam in oorlogstijd
1940-1945
 
 
 
 
Tijdelijk niet beschikbaar


Werkendam
de metamorfose van een Biesboschdorp
9090141758
Thomas Westerhout
De Angelot v/h Koonings 2000
 
€ 24,95 - Beschikbaar


Werkendam
Met kist en bult de Biesbosch in
90-9010012-1
Thomas Westerhout
Historische Vereniging Werkendam en de werken 1996
 
€ 50,00 -  Beschikbaar


Werkendam
van Biesboschvissers tot Europaschippers
90-9003114-6
Thomas Westerhout
Boekhandel Koonings Werkendam 1989
 
€ 50,00 -  Beschikbaar


Werkendam ontdekt verleden.
Fragmenten uit de geschiedenis van Werkendam en De Werken
 
Andr. Visser
Gedrukt en uitgegeven met steun van enkele in Werkendam gevestigde ondernemingen
 
Tijdelijk niet beschikbaar


Zalm vernomen!
De zalmvisserij ten tijde van weleer
P. Hartman
€ 18,50 - Beschikbaar


De Zalmvissers van de Biesbosch (gebonden)
Bijdrage tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland
90-70641-43-7
Dr. P.J.M. Martens
St. Zuidelijk Historisch Contact 1992
 
€ 39,95 - Beschikbaar


De Zalmvissers van de Biesbosch
Een onderzoek naar de visserij op het Bergse Veld 1421-1869
 
Dr. P.J.M. Martens
St. Zuidelijk Historisch Contact 1992
 
Tijdelijk niet beschikbaar


Zink- en aanverwante werken, benevens het hoe en de wijze waarop
een artikelenserie uitgegeven in gebundelde vorm
 
B. Hakkeling
Rijkswaterstaat 1970
 
Tijdelijk niet beschikbaar


Zwerven door de oude Biesbosch
 
9789075703 09 2/NUR 949
P. Verhagen
Verse Hoeven Bussum 2007
€ 14,95 - Beschikbaar


Zwerven door ons bomenland
 
90 228 4922 8
Gait L. Berk
Unieboek bv, Bussum 1979
 
Tijdelijk niet beschikbaar