Grenssteen aan de Bovenkade

De Stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch heeft als naam voor haar museum de naam Twintighoeven zeer bewust gekozen. Het museum ligt namelijk hoogst waarschijnlijk in het verdwenen Ambacht Twintighoeven.

De zuidgrens van het Ambacht lag ongeveer aan het Gat van Kielen en de Bovenkade vormde de oostgrens.

De grenssteen die langs de Wieldrechtse Zeedijk en in het verlengde van de Bovenkade stond herinnerde daar nog aan.

 

En opeens was deze grenssteen weg. Na lang zoeken kwam hij tevoorschijn. In brokstukken lag hij in de sloot. Waarschijnlijk in stukken geklepeld bij maaiwerkzaamheden.

De afdeling Ruimtelijke Realisatie Monumentenzorg & Archeologie van de Gemeente Dordrecht gaat nu bekijken of deze steen nog gerestaureerd kan worden.

 

Zoniet dan zou het toch leuk zijn als er een nieuwe steen komt met een bordje die aan de scheidslijn van het het Ambacht Twintighoeven herinnert.

 

Meer informatie is ook te vinden in het boekje "De Dordtse Biesbosch - ten zuiden van de Zeedijk" te verkrijgen in het antiquariaat.