Vijf jaar Dordtologie

Sinds op 20 september 2008 de eerste cursus Dordtologie van start ging zijn er al weer vijf jaren verstreken.

Tweemaal per jaar wordt voor aspirant Dordtologen onder auspiciën van de Stichting Historisch Platform Dordrecht door gemiddeld twaalf docenten een cursusochtend verzorgd over een specifiek Dordts onderwerp.

De Stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch is hier vanaf het allereerste begin bij betrokken via haar Museum Twintighoeven aan de Noorderelsweg 2a te Dordrecht.

Vrijwilligers van dit museum verzorgen al jarenlang de inhoudelijke bijdrage via tekst en beeld, getiteld “Ten zuiden van de Zeedijk” .

De Zeedijk is een dijk die vanaf het oosten van het eiland van Dordrecht bij het veer van de Kop van het Land over de Nieuwe Merwede in westelijke richting loopt en overgaat in de Wieldrechtse Zeedijk die tot aan de Dordtse Kil loopt.

Grofweg ten noorden van deze scheidslijn ligt de stad Dordrecht en ten zuiden daarvan het Dordtse poldergebied en het bij de stad horende Dordtse deel van het Nationale Park de Biesbosch.

Als leidraad voor de bijdrage van de Stichting is gekozen voor het bekende boek “Verdronken land, herwonnen land” van Geert Renting, de historisch geograaf, die een tijdlang in Dordrecht werkzaam is geweest. Dit boek laat aan de hand van kaarten en uitgebreide tekst zien hoe de streek rondom Dordrecht veranderde en hoe de stad hier de gevolgen van ondervond. Ook het boekje "De Dordtse Biesbosch - ten zuiden van de Zeedijk" van Rob Haan vormde de leidraad voor deze curus. Beide boeken zijn in het antiquariaat nog te koop.

De cursisten Dordtologie volgen de lessen en doen een afsluitend examen, waarna zij zich “Dordtoloog” mogen noemen en ook stadrondleidingen kunnen verzorgen.

Inmiddels, we schrijven eind 2013, beschikt Dordrecht al over zo’n 250 Dordtologen.

Het spreekt vanzelf dat de Stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch zolang dit in het kader van de cursus verzocht wordt, haar steentje zal blijven bijdragen in het uitdragen van het belang van een groene buffer aan de stad.

Een buffer die niet alleen zeer natuurlijk van aard is, maar ook in het bijzonder cultuurlijk, immers door de Sint Elizabeth’s vloed uit 1421 zijn in het landschap sporen afgezet, die nog heden ten dage verbazen en indruk maken.

Het Nationaal Park de Biesbosch is daar een treffend voorbeeld van.

Wilt U ook de cursus volgen dan kunt U meer informatie vinden op: http://www.dordtologie.nl/